Lĩnh vực : CÔNG VĂN
Ký hiệu : 78/KH - QPAN
Ngày ban hành : 16/02/2017
Trích yếu : KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDQP-AN HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội