Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 1558/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 24/11/2016
Trích yếu : Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục