Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 1973/QĐ-ĐHGD
Ngày ban hành : 26/12/2016
Trích yếu : Về việc Ban hành Quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục