Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), giúp cho học sinh, phụ huynh nắm bắt được nội dung, cấu trúc đề thi tuyển sinh từ đó có định hướng ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10, nhà trường thông báo Dự thảo cấu trúc đề thi tuyển sinh THPT Khoa học Giáo dục năm học 2024-2025 như sau:

Mon Toanpng Page1png Page1

 

4KTKT

1KTKT

2KTKT

Trân trọng.

Chú ý:

+ Để hỗ trợ cho quý PHHS nắm bắt thông tin nhà trường, học sinh ôn tập kiến thức lớp 9 vào 10, nhà trường Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức vào lớp 10: Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức vào lớp 10 năm học 2024-2025

+ Để cập nhật thông tin tuyển sinh của nhà trường năm học 2024-2025 một cách đầy đủ, chính xác và sớm nhất, bao gồm đề thi minh họa, lớp bồi dưỡng kiến thức, các đợt thi thử, các đợt trải nghiệm sinh hoạt cùng học sinh HES, đề án tuyển sinh, chỉ tiêu, xét tuyển thẳng, ... điền đầy đủ thông tin tại: https://forms.gle/h5RQ7aHk1gDLNpBr7

+ Số điện thoại hỗ trợ tư vấn tuyển sinh: 0981.830.838 – 096.567.0499.