Thực hiện chỉ đạo của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục chung tay thực hiện mô hình: Lớp học xanh - Sân trường sạch đẹp. Từng góc phòng học, sân trường, sân thể chất, khu bán trú đều luôn được giữ gìn vệ sinh, góp phần phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo điều kiện cho công tác dạy và học. Các Hesers hãy cùng nhau góp hành động nhỏ, xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp.