Cập nhật những xu hướng mới nhất trong giáo dục, ngày 30/07/2018, trước thềm năm học mới, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã có buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo dục học sinh SCHOOL ONLINE tới toàn bộ cán bộ giáo viên trong trường. Với phần mềm quản lý hiện đại, giáo viên HES có cơ hội tiếp cận với cách quản lý tổng thể các lớp học, từng học sinh và tương tác trực tiếp với phụ huynh học sinh. Giao diện phần mềm School Online hợp lý, dễ dàng sử dụng sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho giáo viên trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Tiếp cận với khoa học quản lý giáo dục hiện đại, giáo viên HES hào hứng tham gia thực nghiệm. School Online giúp phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi các chương trình giáo dục ở trường và giúp giáo viên trao đổi, tương tác trực tiếp hệ thống bài tập cũng như phân công nhiệm vụ cho học sinh trên ứng dụng. Sau buổi tập huấn, giáo viên HES đã sẵn sàng cho khởi đầu năm học mới tại HES thật thành công./.