Sáng 08/04/2017, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã tổ chức buổi tập huấn “Đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn dựa trên xây dựng chủ đề dạy học và phân tích hoạt động dạy học” cho giáo viên toàn trường. Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng trường THPT Khoa học Giáo dục, các đồng chí trong Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên toàn trường. Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành đã chia sẻ các vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông như: làm thế nào để vận dụng hiệu quả các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực để giải quyết những khó khăn trong dạy học của giáo viên phổ thông; tạo điều kiện và cơ chế tốt nhất để giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng các chủ đề dạy học nội môn và dạy học liên môn, thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục quốc gia và chương trình nhà trường; đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành cũng nhấn mạnh một số tiêu chí phân tích hoạt động dạy học giúp giáo viên dễ dàng vận dụng trong thực tiễn dạy học và đánh giá giờ học theo định hướng đổi mới: - Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng; - Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập; - Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh; - Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh; - Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập; - Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh; - Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; - Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh; - Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp; - Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; - Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; - Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.  

(Slide minh họa một tiêu chí phân tích hoạt động dạy học trong nội dung trình bày của PGS.TS Nguyễn Xuân Thành)

  Tại buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành cũng rất khuyến khích giáo viên, tổ/nhóm chuyên môn và các nhà trường phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo theo chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chuyên đề dạy học để thực hiện mục tiêu môn học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông hiện nay. Chương trình tập huấn thu hút được sự quan tâm của giáo viên toàn trường không chỉ ở tính thời sự của định hướng đổi mới giáo dục phổ thông mà còn ở những chỉ đạo cụ thể, sáng tạo cho việc đổi mới chương trình đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục. Qua buổi tập huấn, giáo viên trường THPT Khoa học Giáo dục đã được tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông; qua đó nắm vững chủ trương chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vận dụng tốt hơn nữa lí luận hiện đại của khoa học giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.