Với mục tiêu đào tạo lớp thế hệ trẻ giỏi năng lực và nhiệt huyết với nghề, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội luôn chú trọng công tác triển khai kiến tập – thực tập. Năm học 2021 - 2022, trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) đã tiếp nhận sinh viên cuối khóa thực tập tại HES, tham gia nhiều hoạt động dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo.

 MG 2230

z3377596106948 e3e797866f64b4c2399f4de8b7151af1

 MG 2233

Sinh viên thực tập được HES tạo nhiều cơ hội để vận dụng kiến thức chuyên ngành. Những tuần thực tập trở nên có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi bạn khi được trợ giảng, cùng hỗ trợ giáo viên bộ môn lên lớp. Đặc biệt, trong quá trình thực tập, thầy cô hướng dẫn luôn tận tình chỉ bảo, trao đổi ý kiến trực tiếp để các bạn rút kinh nghiệm. Môi trường học tập hiện đại và chất lượng cao là điều kiện thuận lợi để sinh viên không ngừng học hỏi và trau dồi chuyên môn.  

 MG 2238

Trải qua kỳ thực tập tại HES, sinh viên trường Đại học Giáo dục đã tích lũy cho riêng mình những bài học giá trị để vững bước vào nghề. Chúc các bạn sẽ thành công với đam mê của mình.