Được vinh dự kế thừa truyền thống đáng tự hào hơn 100 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, thụ hưởng những thành tựu mới nhất về khoa học, công nghệ giáo dục tiên tiến từ Trường Đại học Giáo dục; Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) được hình thành như là thành tố hiện thực hóa triết lí và sứ mệnh phát triển của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội với chức năng thực hành sư phạm và ứng dụng khoa học giáo dục, là nơi triển khai các mô hình, triết lí và phương pháp giáo dục mới.


VIDEO HES - 6 năm hành trình tiếp bước 2022