Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,  năm học 2021 - 2022 HES cần phải có các phương án cụ thể, linh hoạt để vừa đảm bảo việc tổ chức các kỳ kiểm tra đánh giá diễn ra đúng quy chế, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chiều nay (ngày 15/10/2021), trường THPT Khoa học Giáo dục đã phối hợp với các chuyên gia FPT tổ chức tập huấn kiểm tra đánh giá trực tuyến cho toàn thể giáo viên.

TH1

Thanh
 
Trong buổi tập huấn, thầy Nguyễn Trung Thành – trưởng phòng CGCN hướng dẫn các thầy cô chi tiết về các kỹ thuật trong tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến đối với từng hình thức cụ thể: Hướng dẫn Xây dựng khung đề thi, ma trận đề thi; Upload câu hỏi và xây dụng ngân hàng câu hỏi; Hướng dẫn sinh Ma trận đề và kiểm duyệt đề; Hướng dẫn tạo Rubric chấm thi tự luận; Hướng dẫn tạo kíp thi, tổ chức kiểm tra trực tuyến; Hướng dẫn công tác coi thi trực tuyến; Hướng dẫn chấm thi tự luận và tổng hợp phân tích kết quả

  • TH3
  • TH2

Giáo viên sẽ vừa theo dõi hướng dẫn vừa trực tiếp thao tác trên máy tính, cùng trao đổi, hỏi đáp, và chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TT