Học trực tuyến không làm giảm tinh thần học tập của thầy và trò trường THPT Khoa học Giáo dục.

Một tiết học tại HES luôn CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO  - THÚ VỊ.

Một số hình ảnh tiết học Vật Lý, Lịch Sử và Địa Lí:

Li2

Li1

Dia1

Dia

Su

Su1