Chiều nay, tại Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, các học sinh tiêu biểu trường THPT Khoa học Giáo dục đã tham dự Lễ trao Học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2020 – 2021.        Chương trình Học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi tắt là Học bổng Shinnyo) do tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ, được Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận từ năm học 2008 – 2009. Đối tượng nhận học bổng lần đầu tiên: Học sinh lớp 10 các khối THPT Chuyên và sinh viên năm thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời gian được nhận học bổng: 3 năm đối với học sinh khối THPT Chuyên (từ lớp 10 đến hết lớp 12), 4 năm đối với sinh viên (từ năm thứ nhất đến hết năm thứ tư) nếu những học sinh, sinh viên này vẫn duy trì kết quả học tập, đáp ứng được các tiêu chí của việc xét học bổng. 04 học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục có kết quả học tập và rèn luyện tốt đã vinh dự được trao Học bổng Shinnyo, Nhật Bản: Nguyễn Đình Thành (lớp 10A7), Lê Khắc Tuấn (lớp 10A8), Đặng Phương Linh (lớp 10A9), Trần Hà Anh (lớp 10A10).

Học sinh Đặng Phương Linh (lớp 10A9)

Học sinh Lê Khắc Tuấn (lớp 10A8)

Học sinh Nguyễn Đình Thành (lớp 10A7)

Học sinh Trần Hà Anh (lớp 10A10)

Chúc mừng các Hesers, chúc các em phát huy năng lực, đạt kết quả học tập thật tốt trong thời gian tới./.