Ngày 21/07/2020 Trường THPT Khoa học Giáo dục – Trường Đại học Giáo dục – ĐHGQHN tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, viên chức Trường THPT Khoa học Giáo dục. Dự họp chỉ đạo hội nghị có đại diện cấp trên Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN GS.TS Nguyễn Quý Thanh, tập thể Ban giám hiệu Trường Đại học Giáo dục cùng Chủ tịch Công đoàn TS. Trần Văn Tính và lãnh đạo chủ chốt các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Giáo dục.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo các Khoa, Phòng ban và Trung tâm Trường ĐHGD

  Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe PHT Hoàng Thu Hà  đọc Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và thông qua phương hướng hoạt động năm học 2020-2021. Hội nghị nghe Báo cáo hoạt động Công Đoàn do cô Nguyễn Thị Thanh Hoa trình bày. Báo cáo nêu bật công đoàn  đã đạt nhiều kết quả tích cực trong các chương trình công tác như công tác thi đua khen thưởng, công tác chuyên môn, công tác quản lí, công tác xây dựng Đảng, công tác nữ công... Công đoàn nhà trường cũng tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác chăm đời sống cho cán bộ giáo viên, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Hội nghị nghe Báo cáo của cô Lê Thị Bích Xuyên trình bày về hoạt động của Ban Kiểm soát. Căn cứ nghị quyết của Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2019 - 2020,  Ban Kiểm soát làm việc theo sự phân công, điều hành của Nhà trường đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy trình cũng như quy chế làm việc của cơ quan. Hội nghị đã nghe PHT  Nguyễn Tuyết Nhung  lên Phát động phong trào thi đua, tổng hợp đăng ký các danh hiệu thi đua. Thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện, trình khen thưởng kịp thời và công bằng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động thi đua của trường. Nội dung thi đua bảo đảm tính thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHGD ghi nhận và biểu dương các thành tích của cán bộ, giáo viên, đồng thời chỉ đạo Chi bộ, BGH trường THPT KHGD. Phát huy kết quả của Năm học 2019-2020 đã đạt được Trường THTP KHGD tiếp tục phát huy cho năm học 2020-2021. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm học mới và Phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021, Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường Đại học Giáo dục đã chỉ đạo tập thể cán bộ, viên chức nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm học mới.