Để bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cử đoàn công tác gồm 8 cán bộ, giáo viên là tổ trưởng, tổ phó phụ trách các tổ chuyên môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội tham dự Chương trình Hội thảo - Tập huấn phát triển năng lực cho giảng viên Sư phạm chủ chốt do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Chương trình ETEP tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 22 đến ngày 24/8/2018. Nội dung của khóa tập huấn xoay quanh: Một số giải pháp trong bồi dưỡng dạy và học trực tuyến cho giáo viên; Quy trình xây dựng bài giảng điện tử cho hệ thống bồi dưỡng trực tuyến; Thiết kế kịch bản sư phạm trong đào tạo trực tuyến; Các công cụ biên tập học liệu điện tử và quy trình biên tập học liệu điện tử, đa phương tiện; Các công cụ đóng gói bài giảng điện tử; Demo đóng gói bài giảng điện tử; Giải pháp của SABA về quy trình sản xuất học liệu và dạy học trực tuyến do các chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Vinh,... báo cáo. Kết hợp giữa các chuyên đề lí thuyết là thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và thực hành ứng dụng thiết kế, đóng gói bài giảng dạy học trực tuyến giữa các trường đào tạo Sư phạm tham gia tập huấn. Đây là giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cốt yếu cho quy trình tập huấn bồi dưỡng trực tuyến giáo viên phổ thông được triển khai trên toàn quốc để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.