Trong tiết thu dịu nhẹ của tháng 10, hôm nay Đại hội Chi đoàn Trường THPT Khoa học Giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2023 đã được tổ chức thành công với sự tham gia của các Chi đoàn.

 MG 3444

 MG 3529

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn đạt được trong nhiệm kỳ hoạt động năm học 2021 - 2022. Trên cơ sở đó, đã đưa ra được những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn trong những nhiệm kỳ tiếp theo. 

 MG 3527

 MG 3549

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các Chi đoàn đã bầu ra được Ban chấp hành khóa mới, đại diện cho các thanh niên ưu tú của Chi đoàn. Mỗi Chi đoàn là một nhân tố quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Chúc cho các đồng chí sẽ luôn vững bước, là những người tiên phong trong các hoạt động của Nhà trường.

 MG 3427

 MG 3428

 MG 3550

Một lần nữa, xin chúc mừng sự thành công của Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023.