Lĩnh vực : CÔNG VĂN
Ký hiệu : 172/QĐ-KHGD
Ngày ban hành : 02/03/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC ĐƯA HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục