Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 240/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 19/05/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC TẶNG GIẤY KHEN CHO HS ĐẠT HỌC SINH GIỎI VÀ HS TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2016-2017
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục