Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 280/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 24/07/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ NGỮ VĂN - KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2016-2017
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục