Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : 65/QĐ-KHGD
Ngày ban hành : 15/08/2016
Trích yếu : Về việc thành lập Câu lạc bộ Khoa học Trường THPT Khoa học Giáo dục
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục