Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 67/QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  26/03/2018
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục