Lĩnh vực : Biểu mẫu
Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM03/01
Ngày ban hành :  
Trích yếu : MẪU 03 - PHIẾU GIAO/NHẬN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục