Lĩnh vực : Biểu mẫu
Ký hiệu : 01/HC-CSVC/BM01/01
Ngày ban hành :
Trích yếu : Mẫu 01 - Biên bản bàn giao tài sản
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục