Lĩnh vực : BIỂU MẪU
Ký hiệu : BM/TVP-ĐT/17B-HS
Ngày ban hành :  
Trích yếu : BM-ĐT-17B-HS Mẫu xác nhận học sinh của trường
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục