Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 999/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 27/07/2016
Trích yếu : Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục