1. Thời gian biểu

Tgb

2. Nội quy đi xe Bus

Noi quy xe bus

3. Nội quy giờ ăn trưa

An trua

4. Nội quy giờ nghỉ bán trú

Ban tru

5. Sơ đồ phòng học tại Hoà Lạc và Kiều Mai

HL

KM