Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic môn Địa lý bậc THPT của ĐHQGHN năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

- Thời gian thi: 8h00, thứ Bảy, ngày 07/01/2023 (thí sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7h30).

- Địa điểm thi: Trường THPT Khoa học Giáo dục, phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin thí sinh dự thi:

- Trường THPT Khoa học Giáo dục gửi thông tin dự thi của các thí sinh qua email của các trường THPT và đăng tải thông tin tra cứu tại địa chỉ website: hes.vnu.edu.vn (từ ngày 4/1/2023).

- Lưu ý: Trường THPT Khoa học Giáo dục không gửi giấy báo dự thi. Thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc giấy xác nhận có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của Trường THPT khi đến dự thi.

1. Quý PHHS xem chi tiết Thông báo số 2: Tại đây

2. Link tra cứu SBD & Phòng thi:  Tại đây

3. Sơ đồ phòng thi xem Tại đây