1. Thông báo số 1 tổ chức kì thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN, môn Địa lý, năm học 2022 - 2023

Chi tiết

2. Thông báo số 1 tổ chức kì thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN, môn Ngữ văn, Lịch sử, năm học 2022 - 2023

Chi tiết

3. Thông báo số 1 tổ chức kì thi Olympic bậc THPT của ĐHQGHN, các môn Ngoại ngữ năm học 2022 - 2023

Chi tiết