Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023

Để cập nhật thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, các em học sinh khối 10  cần hiểu rõ các thông tin sau:

          1. Môn bắt buộc gồm 6 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
          2. Hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương.
          3. Các nhóm môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn dự kiến theo nhóm môn dưới đây:
Học sinh chọn 2 tổ hợp môn theo thứ tự ưu tiên Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 theo nhóm môn.
Các tổ hợp môn học trong phiếu đăng ký mang tính dự kiến, Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật và điều chỉnh theo các hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
 
Quý phụ huynh và học sinh đăng kí Tại đây
 
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ xin liên hệ qua số ĐT: 0904 222 657 để được hỗ trợ , giải đáp.
Thời hạn đăng ký trước 16h00 ngày 17/7/2022.