Những cán bộ giáo viên và học sinh HES đạt khen thưởng "Gương mặt trẻ xuất sắc của trường Đại học Giáo dục" năm 2021:
 
 
 
 

 

1

2

3