Chiều thứ năm, ngày 15/10/2020, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã phối hợp với Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục tiến hành Seminar về chủ đề: “Giáo dục thông minh và sư phạm số giáo dục thông minh ở trường phổ thông” Tham dự buổi seminar có TS. Nguyễn Thị Hương- PHT Trường Đại học Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục, Phòng Chuyển giao Công nghệ Trường THPT Khoa học Giáo dục; Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Giáo dục, TS. Đinh Văn Dũng- Quyền Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN; lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục và giảng viên các tổ chuyên môn Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục. Buổi seminar xoay quanh các nội dung: - Nghiên cứu ứng dụng Giáo dục thông minh và sư phạm số giáo dục thông minh ở trường phổ thông - Số hóa học liệu trong dạy học và quản lí trường học - Tập huấn giáo viên THPT sử dụng công nghệ dạy học mới - Trao đổi kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định kì giữa Khoa Công nghệ Giáo dục và các tổ chuyên môn Trường THPT Khoa học Giáo dục. Sự phối hợp toàn diện giữa Khoa Công nghệ Giáo dục, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục với Trường THPT Khoa học Giáo dục với vai trò trường THPT thực hành là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ, thiết thực trong bối cảnh giáo dục hiện nay./.