Ngày 13,14,15 tháng 7 năm 2017 tại Trường THPT Khoa học Giáo dục sẽ  diễn ra khóa tập huấn Công tác giáo viên chủ nhiệm với nghệ thuật giáo dục học sinh, cán bộ tập huấn PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa và các giảng viên của Trường Đại học Giáo dục-ĐHQGHN. Tập huấn công tác GVCN là hoạt động nhằm tạo điều kiện để giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực phương pháp, kĩ năng trong công tác chủ nhiệm đồng thời, là cơ hội để các giáo viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ, quản lý học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò của công tác giáo viên chủ nhiệm nhằm tăng chất lượng học tập, rèn luyện, tăng số lượng học sinh khá, giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học . PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa cho biết “Chương trình tập huấn sẽ giúp các học viên giải quyết thiếu hụt về kỹ năng và phát triển năng lực giáo viên trong việc lồng ghép các kỹ năng cơ bản trong chương trình học. Thông qua đó, nâng cao kết quả hoc tập cho học sinh, giúp các em trở thành công dân có năng lực cạnh tranh và hiểu biết về thế giới và trang bị đầy đủ cho các em những kỹ năng cần để thích ứng được trong môi trường liên tục thay đổi”.