Chiều nay, tại hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện BGH cùng các học sinh tiêu biểu trường THPT Khoa học Giáo dục đã tham dự Lễ trao Học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2018 – 2019.           Chương trình Học bổng Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi tắt là Học bổng Shinnyo) do tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ, được Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận từ năm học 2008 – 2009. Đối tượng nhận học bổng lần đầu tiên: Học sinh lớp 10 các khối THPT Chuyên và sinh viên năm thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời gian được nhận học bổng: 3 năm đối với học sinh khối THPT Chuyên (từ lớp 10 đến hết lớp 12), 4 năm đối với sinh viên (từ năm thứ nhất đến hết năm thứ tư) nếu những học sinh sinh viên này vẫn duy trì kết quả học tập, đáp ứng được các tiêu chí của việc xét học bổng.          10 học sinh trường THPT Khoa học Giáo dục có kết quả học tập và rèn luyện tốt đã vinh dự được trao Học bổng Shinnyo, Nhật Bản trong đó có 4 học sinh lần đầu tiên nhận học bổng: Trần Thị Thục Anh (10A4), Nguyễn Phan Hà Ninh (10A5), Phạm Mai Hương (10A7), Hoàng Thị Hằng (10A8), 6 học sinh tiếp tục nhận học bổng gồm: Trần Bảo Khánh (11A1), Nguyễn Lê Minh Hằng (11A2), Lý Quốc Huy (11A3), Kiều Ngọc Huy (11A4), Bùi Ngọc Lan (11A5), Nguyễn Duy Phương (11A6).