Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là mô hình trường THPT thực hành giáo dục tiên tiến của Việt Nam. HES vinh dự được kế thừa truyền thống tự hào hơn 100 năm của ĐHQGHN, đứng trong hàng ngũ 3 đơn vị đào tạo cấp THPT chất lượng cao (cùng với Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ). HES mang sứ mệnh trở thành nơi ươm mầm tinh hoa, nhằm đào tạo ra những thế hệ học sinh sẵn sàng cho các chương trình đại học định hướng quốc tế cũng như cơ hội làm việc toàn cầu trong tương lai. Mục tiêu đào tạo quan trọng nhất của Trường THPT Khoa học Giáo dục, ngoài những kiến thức phổ thông nền tảng, học sinh sẽ có ý thức kỷ luật và thái độ phù hợp; có tính tự lập cao; có tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng ngoại ngữ rất tốt. Các em cũng sẽ được trang bị nền tảng văn hóa và truyền thống Việt Nam, hiểu được và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên toàn thế giới. Tại HES, dựa trên việc thụ hưởng và triển khai có hiệu quả các thành tựu khoa học giáo dục trong nhà trường, các em học sinh sẽ có một mô hình học tập – sinh hoạt toàn diện và tiên tiến nhất hiện nay.