Căn cứ Thông báo số 588/TB-KHGD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Trường THPT Khoa học Giáo dục về việc phúc khảo bài thi kỳ thi olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội môn Địa lí năm học 2023 – 2024;
Hội đồng thi Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi như sau:
1. Tổng số học sinh đăng ký phúc khảo: 10 học sinh.
2. Tổng số bài thay đổi điểm sau phúc khảo: 00 bài
(Danh sách kết quả phúc khảo đính kèm).

Chi tiết Thông báo xem Tại đây