Trong khuôn khổ hợp tác Quốc tế, chiều ngày 14.2.2023, trường THPT Khoa học Giáo dục vinh dự tiếp đón đoàn đại biểu của trường Đại học Kinh tế cao cấp Liên Bang Nga, nơi đào tạo những chuyên gia hàng đầu của Nga.

 MG 5017

 MG 4957

Chương trình có sự tham dự của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các trưởng phòng ban bộ môn của trường Kinh tế cao cấp Saint Peterburg 

 MG 5019

 MG 5036

 MG 4964

 MG 4979

 MG 5027

 MG 4966

 MG 4970

 MG 5009

 MG 4996

Các HESers được lắng nghe trưởng khoa các ngành: Toán học và khoa học máy tính, Kinh doanh kinh tế chia sẻ nội dung học tập, điều kiện được tham gia học tập, học bổng, định hướng tương lai và những thuận lợi khi học tập tại Nga. 

 MG 5042