Từ 31/01/2023 đến 06/02/2023, tại Không gian HES- HT2, khu Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã tổ chức thực hiện tuần tập huấn chuyên môn cho các tổ chuyên môn theo Công văn 4020/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023 của Bộ GDĐT, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

1

Tại các buổi làm việc với chuyên gia,  đội ngũ giáo viên HES được hiểu sâu hơn về mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình với từng môn học; kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực tế tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá.

6

4

7

8

2

3

5

Là trường thực hành sư phạm, Trường THPT Khoa học Giáo dục luôn tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để mang đến những giờ học thú vị, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.