Thế giới của những CLB chiều thứ 6 tại HES.
Các HESers được thỏa sức thể hiện bản thân và bộc lộ những cá tính rất riêng của mình tại các CLB vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Cùng trải nghiệm không gian ấy qua một số hình ảnh nổi bật:
 
 MG 0474
f8b605ee28ceed90b4df
VTHL9620
 MG 0284
 MG 0456
 MG 0481
 MG 0474
 MG 0515
 MG 0549