Ngày 20/07/2022, trường THPT Khoa học Giáo dục vinh dự được đón tiếp GS.TS Phạm Hồng Tung - Tổng chủ biên môn Lịch sử chương trình GDPT mới 2018 về trao đổi, tập huấn Chương trình môn Lịch sử, SGK lớp 10 và cách dạy học môn Lịch sử.
 
 MG 8979
GS.TS Phạm Hồng Tung
 MG 8956
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương 
Tại buổi làm việc với chuyên gia, các thầy cô hiểu sâu hơn về mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình; đồng thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên nguồn học liệu sách giáo khoa mới; đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.
 MG 8971
Với triết lí nhân văn và khai phóng, môn Lịch sử tại trường THPT Khoa học Giáo dục không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức mà còn góp phần hình thành năng lực và tư duy lịch sử. Lịch sử không phải là một môn học với những mốc thời gian khô khan, những con số, sự kiện đơn thuần mà đó là cả kho tàng tri thức văn hoá tinh hoa của nhân loại, là bài học kinh nghiệm phong phú về quá trình dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông, là nền tảng để kiến tạo giá trị, xây dựng tương lai.
 MG 9000
Trân trọng môn Lịch sử, nghiêm túc trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT là con đường cần thiết để giữ sử và truyền sử bởi "Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và phá hủy sự thấu hiểu của họ về lịch sử của chính họ" – George Orwell.