Thông báo Quyết định Thành lập ban chỉ đạo Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 Trường THPT Khoa học Giáo dục

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo

Các mẫu phiếu đăng ký của “Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học” năm 2017-2018

Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu Người bảo trợ Phiếu học sinh Phiếu phê duyệt dự án Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu Phiếu  xác nhận nhà khoa học Phiếu đánh giá rủi ro Phiếu cho phép…

Thông báo Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu Khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018

Lĩnh vực : Thông báo Ký hiệu : 337/TB-KHGD Ngày ban hành : 22/09/2017 Trích yếu : V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu Khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục Download…

Thông báo V/v Tuyển thành viên và cộng tác viên góc sáng tác “HES trong tôi”

Giới thiệu chung về góc sáng tác “HES trong tôi” Kể từ năm học 2017 - 2018, “HES trong tôi” sẽ trở thành một chuyên mục trên website chính thức của trường THPT Khoa học Giáo dục. “HES trong tôi” sẽ là một không gian tinh thần đặc biệt, nơi kết nối các thành viên…