Academic level:
  • Master of Philosophy, University of Social Sciences & Humanities.
  • Bachelor of Political Theory, Hanoi National University of Education.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 20 năm là giảng viên, giáo viên môn Giáo dục công dân tại các trường ĐH và THPT.
Teachers profiles
Division of Biology

Ms. Vũ Thị Thu

Division of Chemistry

Ms. Vũ Thị Thanh Huyền

Division of Maths

Ms. Lê Bích Ngọc

Division of Maths

Mr. Đỗ Minh Tuấn

Division of Chemistry

Mr. Lê Văn Bảo

Division of Foreign Languages

Ms. Đỗ Thanh Hoa