Academic level:
  • Master of Philosophy, University of Social Sciences & Humanities.
  • Bachelor of Political Theory, Hanoi National University of Education.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 20 năm là giảng viên, giáo viên môn Giáo dục công dân tại các trường ĐH và THPT.
Teachers profiles
Division of Foreign Languages

Mr. Phạm Lê Minh

Division of Maths

Ms. Nguyễn Khánh Linh

Division of Foreign Languages

Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân

Division of Literature

Ms. Phạm Hải Anh

Division of physics

Ms. Khúc Thị Vân Anh