Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 561/ QĐ-ĐHGD
Ngày ban hành : 18/04/2022
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG HES NĂM 2022
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục

 

0001

0002

0003

0004