Đối với học sinh Khối 10 có nguyện vọng  thay đổi Tổ hợp (KHTN, KHXH) vui lòng tải đơn, điền đầy đủ thông tin và scan gửi cho GVCN trước 11h00 thứ Hai ngày 9/8/2021. Tải Đơn xin chuyển tổ hợp tại đây!

Xem Thời khóa biểu THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021