Kính gửi Quý Phụ huynh, các em học sinh truy cập link sau để làm bài thi minh họa thi vào 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2022-2023

(*Lưu ý: Học sinh điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài)

1. Môn Toán (Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực): 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (40 câu)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-13852-toan---de-thi-minh-hoa-vao-10-nam-hoc-2022-2023

2. Môn Ngữ văn (Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực): 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận (35 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-13851-ngu-van---de-thi-minh-hoa-vao-10-nam-hoc-2022-2023

3. Môn Tiếng Anh: 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận (32 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-13847-tieng-anh---de-thi-minh-hoa-vao-10-hes-nam-hoc-2022-2023

 

**Chú ý: 

- Về thiết bị và hệ điều hành máy tính, máy điện thoại:

Học sinh kiểm tra thiết bị dùng để dự thi:

+ Sử dụng thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ (Android 8.1, iOS 12.4, iPhone 5S trở lên)

+ Nên sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Safari + TẮT tất cả các ứng dụng chặn quảng cáo trên trình duyệt.

- Làm bài phần tự luận:

Học sinh có thể đánh máy câu trả lời trực tiếp vào ô trả lời hoặc có làm bài ra giấy sau đó chụp ảnh chọn đính kèm tải lên.