Kính gửi Quý Phụ huynh, các em học sinh link làm bài thi minh họa thi vào 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2023-2024

(*Lưu ý: Học sinh điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài)

1. Môn Toán (Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực): 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm (40 câu)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-18579-hes-toan-minh-hoa-vao-10-nam-hoc-2023-2024

- Xem cấu trúc bài thi môn Toán Tại đây

2. Môn Ngữ văn (Bài thi tổng hợp đánh giá năng lực): 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận (35 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-18578-hes-ngu-van-minh-hoa-vao-10-nam-hoc-2023-2024

- Xem cấu trúc bài thi môn Ngữ văn Tại đây

3. Môn Tiếng Anh: 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm và tự luận (32 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận)

- Thời gian thi: 60 phút

- Link làm bài thi: https://e.khaothi.online/t/P3-18576-hes-tieng-anh-minh-hoa-vao-10-nam-hoc-2023-2024

- Xem cấu trúc bài thi môn Tiếng Anh Tại đây

**Chú ý: 

- Về thiết bị và hệ điều hành máy tính, máy điện thoại:

Học sinh kiểm tra thiết bị dùng để dự thi:

+ Sử dụng thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ (Android 8.1, iOS 12.4, iPhone 5S trở lên)

+ Nên sử dụng trình duyệt Chrome hoặc Safari + TẮT tất cả các ứng dụng chặn quảng cáo trên trình duyệt.

- Làm bài phần tự luận:

Học sinh có thể đánh máy câu trả lời trực tiếp vào ô trả lời hoặc có làm bài ra giấy sau đó chụp ảnh chọn đính kèm tải lên.