Academic level:
 • Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ văn.
  Teachers profiles
  Civic Education Department

  Ms. Nguyễn Thị Thanh Thanh

  Division of Foreign Languages

  Ms. Bùi Minh Tú

  Division of Maths

  Mr. Nguyễn Anh Tuấn

  Division of Literature

  Cô Lê Thị Hạnh

  Division of Literature

  Ms. Trần Thị Tuyết Chinh