Academic level:
 • Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ văn.
  Teachers profiles
  Division of Foreign Languages

  Ms. Nguyễn Thị Vân

  Vice Dean of Division of Foreign Languages
  Division of Maths

  Ms. Lê Thị Bích Xuyên

  Division of Foreign Languages

  Ms. Nguyễn Thị Hoà

  Lead teacher of 12th Grade
  Division of Maths

  Ms. Ngô Thị Hồng Trang

  Division of Maths

  Ms.Trần Thị Hường