Academic level:
 • Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ văn.
  Teachers profiles
  School Board of Directors

  Nguyễn Tuyết Nhung, M.A

  Vice Principal of HES
  Division of Maths

  Mr. Vĩnh Bảo Trung

  Be in charge of Office of Personnel Organization & General Administration
  Division of Foreign Languages

  Ms. Nguyễn Thị Hoà

  Lead teacher of 12th Grade
  Division of Literature

  Ms. Nguyễn Thu Trang

  Division of Literature

  Ms. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

  School Board of Directors

  Dr. Phạm Đức Hiệp

  Vice Principal of HES