Academic level:
 • Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Cử nhân Văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
 • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ văn.
  Teachers profiles
  Division of physics

  Ms. Nguyễn Thị Hoàng Mơ

  Division of physics

  Ms. Phạm Thị Kim Thuý

  Advisory Councils

  Prof. Dr Lê Anh Vinh

  Vice President of Vietnam Institute of Educational Sciences
  Former Dean of Faculty of Education
  Former Principal of High School of Educational Sciences
  Department of History

  Ms. Nguyễn Thị Năm

  Division of Foreign Languages

  Ms. Đỗ Thanh Hoa