Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Vật Lý

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My