Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng