Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Vật Lí

TS. Lê Thái Hưng

Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo