Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm công tác chủ nhiệm và giảng dạy tại THPT Thanh Oai A.
  • Có nhiều kinh nghiệm biên soạn tài luyện, soạn đề thi theo khung chương trình giáo dục
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thị Linh

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu