Trình độ học vấn:
  • Cử nhân
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Chứng nhận tiết học xuất sắc nhất trong chương trình “Rèn nghề Sư phạm” từ ngày 01 đến 20 tháng 11 năm 2021 của Khoa sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.
  • Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN
  • .
  • Có kinh nghiệm công tác tại CLB Ngôn ngữ và EQ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH